Hotline: 0984.795.198       Email: toanthaoduoc@gmail.com     

Bổ Thận - Tăng Cường Sinh Lý

Ngưu Tất

150.000đ/500g

Ba Kích Tím Khô

300.000đ/500g

Trà Hoa Nhài khô

70.000đ/Gói

Sâm Cau/ Tiên Mao

130.000đ/500g

Lá mát Thận

110.000đ/Kg

Trái nhàu khô

120.000đ/Kg

Tầm Gửi Cây Ngái

125.000đ/500g

Đan Sâm

160.000đ/500g

Đẳng Sâm

250.000đ/500g

Ngũ Vị Tử

260.000đ/500g

Ngũ Gia Bì

140.000đ/Kg

Phụ Tử

250.000đ/500g

Thục Địa

250.000đ/500g

Trà Giảo Cổ Lam

120.000đ/500g

Hà thủ ô đỏ

200.000đ/Kg

Ba kích tím tươi

250.000đ/Kg

Nấm Ngọc Cẩu Khô

150.000đ/500g

Bột Mật Nhân

200.000đ/Kg

Trà hoa nhài 500Gr

125.000đ/500g

Sinh địa hoàng

130.000đ/500g

Xuyên Khung

150.000đ/500g

Bột Đinh hương

80.000đ/100g

Tục đoạn

120.000đ/300g

Đinh Hương

180.000đ/300g

Sơn Thù Du

200.000đ/500g

BỘT ĐƯƠNG QUY

110.000đ/100g

BỘT BẠCH QUẢ

40.000đ/100g

Độc hoạt

100.000đ/250g

Lộc nhung (Nhung Hươu)

1.200.000đ/100g

Tri mẫu

35.000đ/100g

Tế tân

50.000đ/100g

Hy thiêm

80.000đ/500g

Thạch hộc

30.000đ/100g

Phúc bồn tử

200.000đ/250g

Thương truật

60.000đ/100g

Bổ Thận - Tăng Cường Sinh Lý